Kort Antwoord Service

Met de ‘Kort Antwoord Service’ krijgt u per omgaande antwoord op uw concrete vraag.

Deze Service is bedoeld voor vragen, die zonder veel aanvullende informatie beantwoorden kunnen worden.
Voorbeeld 1: Mag je een bewoner verplichten een korte tijd op zijn kamer te blijven?
Voorbeeld 2: De dochter is de vertegenwoordigster van bewoonster A. De dochter heeft haar echtgenoot gemachtigd om ook als vertegenwoordiger van mevrouw A op te treden. Mag dat?

Hoe werkt het?
Mail uw vraag naar info@helleadvies.biz met de vermelding ‘Kort Antwoord Service’.
Geef aan:
– dat u akkoord bent met betaling van de kosten

of
– dat u eerst overleg wilt over de verdere afhandeling.

U krijgt per omgaande per mail antwoord.
Is een korte beantwoording niet mogelijk, dan wordt voor de verdere afhandeling eerst met u contact opgenomen.

De kosten bedragen € 76,- ex 21% btw. (per 1-1-2020)