Advies, ondersteuning en scholing op maat bij

  • eerste stappen bij calamiteiten (informatie aan politie of justitie, inspectie etc?)
  • extern voorzitter prisma- / calamiteitenonderzoek
  • implementatie van WZD, klachtrecht
  • scholing op locatie voor management, BIG-geregistreerden, zorgteams
  • voorbereiding van verweerschriften bij klachten en tuchtrechtzaken
  • conflicten tussen naasten onderling, familie en instelling
  • beoordeling van protocollen en leidraden
  • organisatorische vragen rond professionele autonomie, beroepsgeheim, verdeling van verantwoordelijkheid, decentrale locaties, ketenzorg etc.
  • geschillen met verzekeraars, CIZ, klachtencommissies

Snel een Kort Antwoord op een vraag? Klik hier

Meer informatie of een afspraak?
Mail naar Helle Juridisch Medisch Advies of zie de contactpagina