Kort Antwoord Service

Met de ‘Kort Antwoord Service’ krijgt u per omgaande antwoord op uw concrete vraag.

Deze Service is bedoeld voor vragen, die zonder veel aanvullende informatie beantwoorden kunnen worden. 
Voorbeeld 1: Mag je een bewoner verplichten een korte tijd op zijn kamer te blijven?
Voorbeeld 2: De dochter is de vertegenwoordigster van bewoonster A. De dochter heeft haar echtgenoot gemachtigd om ook als vertegenwoordiger van mevrouw A op te treden. Mag dat?

Hoe werkt het?
Mail uw vraag naar info@helleadvies.biz  [1]met de vermelding ‘Kort Antwoord Service’.
Geef aan:
- dat u akkoord bent met betaling van de kosten

of
- dat u eerst overleg wilt over de verdere afhandeling.

U krijgt per omgaande per mail antwoord.
Is een korte beantwoording niet mogelijk, dan wordt voor de verdere afhandeling eerst met u contact opgenomen.

De kosten bedragen € 69,- ex 21% btw. (per 7-1-2015)

Links
  1. http://www.helleadvies.biz/zik/mailto:info@helleadvies.biz
  2. http://www.helleadvies.biz/zik/index.php?module=pages&type=user&func=display&pageid=3&theme=Printer