Helleadvies - Juridisch Medisch Advies

Praktijk gerichte hulp bij gezondheidsrechtelijke vragen

News

Verdiepingssessie 30 september Intramuraal en extramuraal Medilex

Contributed by admin on 30 Sep 2014 - 20:27

Op 30 september de verdiepingssessie Intramuraal en extramuraal voorbereiden op zorg en dwang gepresenteerd bij

Noodgedwongen? (Ouderen- en gehandicaptenzorg) Van Wet BOPZ naar Wet Zorg en dwang

Aan de orde kwam
- Hoe verdeel ik de verantwoordelijkheden binnen een organisatie?
- Rapportage en zorgplannen - wijzigen of niet
- Eisen analyse Raad van Bestuur

De handout is hier te downloaden: handout verdiepingssessie

Vraag ochtendsessie "is gebruik sensor met toestemming van een vertegenwoordiger altijd onvrijwillige zorg in de nieuwe wet"? Tijdens de discussie met het forum kwam daar geen eenduidig antwoord op. Nogmaals naar de wettekst gekeken en naar de MvT (de toelichting bij het wetsontwerp door de minister).
Antwoord: het gebruik van sensoren (toezichthoudende domotica) is een vorm van onvrijwillige zorg als er of geen toestemming is van de client (of vertegenwoordiger) of als de cliënt zich daadwerkelijk verzet tegen gebruik. Dus met toestemming voor gebruik en geen verzet is het gewone vrijwillige zorg: gewone zorgplan evaluatie.