Helleadvies - Juridisch Medisch Advies

Praktijk gerichte hulp bij gezondheidsrechtelijke vragen

Welkom bij     Helle - Juridisch Medisch Advies !

 

Advies, ondersteuning en scholing op maat bij:

  • snel een kort antwoord op een vraag? Klik hier
  • eerste stappen bij calamiteiten (informatie aan politie of justitie, inspectie etc?)
  • voorbereiding van verweerschriften bij klachten en tuchtrechtzaken
  • conflicten tussen naasten onderling, familie en instelling
  • beoordeling van protocollen en leidraden
  • organisatorische vragen rond professionele autonomie, beroepsgeheim, verdeling van verantwoordelijkheid, decentrale locaties, ketenzorg etc.
  • implementatie van WZD, klachtrecht, bescherming persoonsgegevens (AVG),…
  • geschillen met verzekeraars, CIZ, klachtencommissies
  • scholing op locatie voor management, BIG-geregistreerden, zorgteams

Meer informatie of een afspraak?

News

No articles currently published.